מתחם מסחרי

שטחי מסחר למכירה או להשכרה במרקש, מפעלים; חדר משרדים, מלון, מסעדה